ABS

CPPT Resin CodeSabicStyrolutionAlmaak Int'lDescriptionDatasheets
CP01-N0001ASTM
CP01-N0002ASTM
CP01-N0003Cycolac X11Anjacom R050-7020High Heat, High Impact, High Gloss, Good FlowASTM
CP01-N000510% Glass FilledASTM
CP01-N0007ASTM
CP01-N0008High FlowASTM
CP01-N0009ASTM
CP01-N0012Cycolac MG37 EPXLustran 248, 633General PurposeASTM
CP01-N0013ASTM
CP01-N0014
ASTM
CP01-N001530% Glass FilledASTM
CP01-N0016 ASTM
CP01-N0018ASTM
CP01-N001920% Glass FilledASTM
CP01-N002015MF Clarified ABS w/ UV StabilizerASTM
CP01-N002215MF Clarified ABSASTM
CP01-N0028ASTM
CP01-N0029Lustran Elite 1827, 1891Low Gloss, High HeatASTM
CP01-N0031ASTM
CP01-N0032ASTM
CP01-N0033********Replace Trinseo Magnum 3325 MT (low gloss)ASTM
CP01-N0033ISO